სამეთვალყურეო საბჭო

მიხეილ ზადორნოვი 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე  

ვსევოლოდ სმაკოვი  
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 

ანა შუმეიკო   
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი     

ასია ზახაროვა       
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

მიხეილ ოსეევსკი
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი