ტენდერები, შეთავაზებებიდასახელება

დაწყების თარიღი     

დამთავრების თარიღი

ტენდერი ფულის შესაფუთი ბანდეროლებისა და ზედნადებების, სალაროს შემოსავლის ორდერების შესყიდვის შესახებ

24.04.2017
08.05.2017
ტენდერი ერთჯერადი დასალუქი პლომბების შესყიდვის შესახებ

24.04.2017
08.05.2017
ტენდერი ძვირფასი ქვების, ლითონისა და ფულის შესაფუთი პარკების შესყიდვის შესახებ 24.04.2017
08.05.2017
ტენდერი საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის შესახებ

24.04.2017 08.05.2017
ტენდერი დასუფთავების საშუალებების შესყიდვის შესახებ
 
24.04.2017 08.05.2017
ტენდერი ვიდეო საკონტროლო სისტემის შესყიდვის შესახებ

30.03.2017 28.04.2017

არქივი