ფიზიკური პირები

ვითიბი ბანკის საცალო ბიზნესი ეს არის მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებული საბანკო პროდუქტი კერძო პირებისათვის, რომელიც გამოირჩევა ხელსაყრელი პირობებითა და მომსახურების მაღალი ხარისხით.

ვითიბი ბანკი კლიენტებს იმ ძირითად მომსახურებას სთავაზობს, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო პრაქტიკაშია მიღებული. კერძოდ: საბანკო ბარათები, იპოთეკური და სამომხმარებლო დაკრედიტება, დისტანციური ბანკინგი, მრავალფეროვანი ანაბრები, ფულადი გადარიცხვები და სხვა.

ვითიბი ბანკი მუდმივად აფართოებს ფიზიკური პირების მომსახურების სახეობებს, დიდ ყურადღებას უთმობს ახალი პროდუქტების დანერგვისა და ბაზარზე გატანის პროცესს.