პრეტენზიის ფორმა

სახელი, გვარი / დასახელება *
პირადი ნომერი / საიდენთიფიკაციო კოდი *

პრეტენზიის წარმომდგენი პირი

(ივსება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი და პრეტენზიის წარმომდგენი პირი სხვადასხვაა)
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი / საიდენთიფიკაციო კოდი
მიმართვის წარმომდგენის კავშირი კლიენტთან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ტელეფონი *
ფაქტიური მისამართი *
შენიშვნები პროდუქტზე *
თქვენი გამოხმაურება *
ვადასტურებ, რომ განაცხადში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია მართებულია და თანახმა ვარ, პასუხი ელექტრონული ფორმით გამომიგზავნოთ აღნიშნულ ელ. ფოსტის მისამართზე, რაც ჩაითვლება ჩემს მიერ პრეტენზიაზე პასუხის მიღების დადასტურებად. *
ფორმის ავტომატურად შევსებისგან დაცვა
 
გთხოვთ აკრიფეთ გამოსახულებაზე მოცემული სიმბოლოები*

* - აუცილებლად შესავსები ველები