ზრდადი/სახელფასო ანაბარი

ზრდადი ანაბარი წარმოადგენს ყველასათვის კარგად ცნობილ ყულაბის ზუსტ საბანკო ანალოგს. თქვენ აგროვებთ თანხას, სანამ იგი არ მიაღწევს თქვენთვის სასურველ ოდენობას. ზრდადი ანაბრის გახსნისას, თქვენ წინასწარ არ აფიქსირებთ არც შენატანების სიხშირეს და არც თითოეული შენატანის ოდენობას. უბრალოდ იწყებთ დაზოგვას და წყვეტთ მაშინ, როცა ამას თავად გადაწყვეტთ.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
მაქსიმალური საპროცენტო სარგებელი 10%
ანაბრის ვადა 6-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს რეალიზაციის პირობისთვის დადგენილი განაკვეთები მცირდება ლარში 0.50%-ით, ხოლო ვალუტაში - 0,20%-ით

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს


ვადა (თვე) GEL USD EUR
6-8 8.5% 1.75%  - 
9-11 9% 2.25% 0.75%
12-14 9.5% 2.75% 1.25%
15-17 9.60% 2.75% 1.25%
18-20 9.75% 3% 1.5%
21-23 9.85% 3.15% 1.65%
24 10% 3.25% 1.75%

ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლიათ ანაბრის ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად
  • ირჩევთ თქვენთვის სასურველ ვადას
  • შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით