ზრდადი/სახელფასო ანაბარი

ზრდადი ანაბარი წარმოადგენს ყველასათვის კარგად ცნობილ ყულაბის ზუსტ საბანკო ანალოგს. თქვენ აგროვებთ თანხას, სანამ იგი არ მიაღწევს თქვენთვის სასურველ ოდენობას. ზრდადი ანაბრის გახსნისას, თქვენ წინასწარ არ აფიქსირებთ არც შენატანების სიხშირეს და არც თითოეული შენატანის ოდენობას. უბრალოდ იწყებთ დაზოგვას და წყვეტთ მაშინ, როცა ამას თავად გადაწყვეტთ.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 10%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
9.54%
ანაბრის ვადა 6-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს რეალიზაციის პირობისთვის დადგენილი განაკვეთები მცირდება ლარში 0.50%-ით, ხოლო ვალუტაში - 0,20%-ით.
ევროში გახსნილი ანაბრის მინიმალური ვადა განისაზღვრება 9 თვით.

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

180-269

6-8  
ნომინალური 8.5% 1.75%  - 
ეფექტური 8.68% 1.76%  -

270-364

9-11  
ნომინალური 9% 2.25% 0.75%
ეფექტური 9.10% 2.26% 0.75%

365-449

12-14  
ნომინალური 9.5% 2.75% 1.25%
ეფექტური 9.5% 2.75% 1.25%

450-539

15-17  
ნომინალური 9.60% 2.75% 1.25%
ეფექტური 9.49% 2.74% 1.25%

540-629

18-20  
ნომინალური 9.75% 3% 1.5%
ეფექტური 9.53% 2.98% 1.49%

630-729

21-23  
ნომინალური 9.85% 3.15% 1.65%
ეფექტური 9.51% 3.11% 1.64%

730

24  
ნომინალური 10% 3.25% 1.75%
ეფექტური 9.54% 3.20% 1.73%

წლიური საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

180-269

6-8  
ნომინალური 8% 1.55%  - 
ეფექტური 8.30% 1.56%  -

270-364

9-11  
ნომინალური 8.5% 2.05% 0.55%
ეფექტური 8.84% 2.07% 0.55%

365-449

12-14  
ნომინალური 9% 2.55% 1.05%
ეფექტური 9.38% 2.58% 1.06%

450-539

15-17  
ნომინალური 9.10% 2.55% 1.05%
ეფექტური 9.49% 2.58% 1.06%

540-629

18-20  
ნომინალური 9.25% 2.80% 1.30%
ეფექტური 9.65% 2.84% 1.31%

630-729

21-23  
ნომინალური 9.35% 2.95% 1.45%
ეფექტური 9.76% 2.99% 1.46%

730

24  
ნომინალური 9.5% 3.05% 1.55%
ეფექტური 9.92% 3.09% 1.56%


ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლიათ ანაბრის ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად
  • ირჩევთ თქვენთვის სასურველ ვადას
  • შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით