საბავშვო ანაბარი

უზრუნველი ბავშვობიდან - უზრუნველყოფილი მომავლისკენ


დაიწყეთ ბავშვისთვის კაპიტალის შექმნა ადრეული ასაკიდან. მცირე თანხის გადადებით, თქვენ შეძლებთ შექმნათ მნიშვნელოვანი დანაზოგი და უზრუნველყოთ თქვენი ბავშვის უკეთესი განათლება

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
ყოველთვიური დამატებითი შენატანი შეუზღუდავი
მაქსიმალური საპროცენტო სარგებელი 11%
ანაბრის ვადა 2 წლიდან - ბავშვის სრულწლოვანებამდე
ანაბრის ნაწილის გატანა არა
სარგებლის დარიცხვა ყოველწლიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს:

ვადა (წელი) ლარი აშშ დოლარი ევრო
2 წელი- ბავშვის სრულწლოვანებამდე 11% 4% 2.5%


ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებელი ირიცხება ყოველწლიურად რთული პროცენტის პირობით. დარიცხული სარგებელი ემატება ძირითად თანხას და შემდეგ პერიოდზე სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება უკვე გაზრდილ თანხაზე
  • შესაძლებელია ანაბრის ვადის ავტომატური პროლონგაცია იმავე ვადით