ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 10.5%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
10%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს  


წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს 


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

90-179

3
ნომინალური 8% 1.25%  --
ეფექტური 8.24% 1.26%  --

180-269

6
ნომინალური 9% 2% 0.5%
ეფექტური 9.20% 2.01% 0.5%

270-364

9
ნომინალური 9.5% 2.5% 1%
ეფექტური 9.61% 2.51% 1%

365-449

12    
ნომინალური 10% 3% 1.5%
ეფექტური 10% 3% 1.5%

450-539

15    
ნომინალური 10.10% 3.10% 1.60%
ეფექტური 9.98% 3.09% 1.60%

540-629

18     
ნომინალური 10.25% 3.25% 1.75%
ეფექტური 10% 3.22% 1.74%

630-729

21     
ნომინალური 10.35% 3.40% 1.90%
ეფექტური 9.98% 3.36% 1.89%

730

24  
ნომინალური 10.5% 3.5% 2%
ეფექტური 10% 3.44% 1.98%
შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები

წლიური საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად 


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

90-179

3    
ნომინალური 7.5% 1.05%  --   
ეფექტური 7.76% 1.06%  --   

180-269

6
ნომინალური 8.5% 1.80% 0.30%
ეფექტური 8.84% 1.81% 0.31%

270-364

9
ნომინალური 9% 2.30% 0.80%
ეფექტური 9.38% 2.32% 0.80%

365-449

12     
ნომინალური 9.5% 2.80% 1.30%
ეფექტური 9.92% 2.84% 1.30%

450-539

15     
ნომინალური 9.60% 2.90% 1.40%
ეფექტური 10.03% 2.94% 1.41%

540-629

18    
ნომინალური 9.75% 3.05% 1.55%
ეფექტური 10.20% 3.09% 1.56%

630-729

21     
ნომინალური 9.85% 3.15% 1.65%
ეფექტური 10.31% 3.20% 1.66%

730

24  
ნომინალური 10% 3.25% 1.75%
ეფექტური 10.47% 3.30% 1.76%
შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები; ეფექტური პროცენტი დაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე.

ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლიათ ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად
  • ირჩევთ თქვენთვის მოსახერხებელ დღეს
  • შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით