ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 10.5%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
10%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს


სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს რეალიზაციის პირობისთვის დადგენილი განაკვეთები მცირდება ლარში 0.50%-ით, ხოლო ვალუტაში - 0,20%-ით


წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს 


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

90-179

3
ნომინალური 8% 2% 0.5%
ეფექტური 8.24% 2.02% 0.5%

180-269

6
ნომინალური 9% 2.25% 0.75%
ეფექტური 9.20% 2.26% 0.75%

270-364

9
ნომინალური 9.5% 2.75% 1.25%
ეფექტური 9.61% 2.76% 1.25%

365-449

12    
ნომინალური 10% 3.25% 1.75%
ეფექტური 10% 3.25% 1.75%

450-539

15    
ნომინალური 10.10% 3.25% 1.75%
ეფექტური 9.98% 3.24% 1.75%

540-629

18     
ნომინალური 10.25% 3.5% 2%
ეფექტური 10% 3.47% 1.99%

630-729

21     
ნომინალური 10.35% 3.65% 2.15%
ეფექტური 9.98% 3.60% 2.13%

730

24  
ნომინალური 10.5% 3.75% 2.25%
ეფექტური 10% 3.68% 2.23%

წლიური საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად 


დღე თვე განაკვეთი GEL USD EUR

90-179

3    
ნომინალური 7.5% 1.80% 0.30%
ეფექტური 7.76% 1.81% 0.30%

180-269

6
ნომინალური 8.5% 2.05% 0.55%
ეფექტური 8.84% 2.07% 0.55%

270-364

9
ნომინალური 9% 2.55% 1.05%
ეფექტური 9.38% 2.58% 1.06%

365-449

12     
ნომინალური 9.5% 3.05% 1.55%
ეფექტური 9.92% 3.09% 1.56%

450-539

15     
ნომინალური 9.60% 3.05% 1.55%
ეფექტური 10.03% 3.09% 1.56%

540-629

18    
ნომინალური 9.75% 3.30% 1.80%
ეფექტური 10.20% 3.35% 1.81%

630-729

21     
ნომინალური 9.85% 3.45% 1.95%
ეფექტური 10.31% 3.51% 1.97%

730

24  
ნომინალური 10% 3.55% 2.05%
ეფექტური 10.47% 3.61% 2.07%


ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლიათ ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად
  • ირჩევთ თქვენთვის მოსახერხებელ დღეს
  • შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით