ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
მაქსიმალური საპროცენტო სარგებელი 10.5%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს


სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს რეალიზაციის პირობისთვის დადგენილი განაკვეთები მცირდება ლარში 0.50%-ით, ხოლო ვალუტაში - 0,20%-ით


წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს 


ვადა (თვე) GEL USD EUR
3-5 8% 2% 0.5%
6-8 9% 2.25% 0.75%
9-11 9.5% 2.75% 1.25%
12-14 10% 3.25% 1.75%
15-17 10.10% 3.25% 1.75%
18-20 10.25% 3.5% 2%
21-23 10.35% 3.65% 2.15%
24 10.5% 3.75% 2.25%


ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლიათ ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად
  • ირჩევთ თქვენთვის მოსახერხებელ დღეს
  • შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით