ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0055
CHF GEL 2.3390 2.6040
CHF JPY 97.4580 130.2000
CHF RUR 49.7660 65.1000
EUR CHF 0.9980 1.1740
EUR GEL 2.5980 2.7460
EUR JPY 108.2500 137.3000
EUR RUR 55.2770 68.6500
EUR USD -5.9090 1.1210
GBP CHF 1.1420 1.4370
GBP EUR 1.0830 1.2940
GBP GEL 2.9750 3.3610
GBP JPY 123.9580 168.0500
GBP RUR 63.2980 84.0250
GBP USD 1.2370 1.3470
JPY GEL 0.0200 0.0240
RUR GEL 0.0400 0.0470
TRY GEL 0.6290 0.7220
USD AMD 452.5000 635.5000
USD CHF 0.9580 1.0280
USD GEL 2.4050 2.4950
USD JPY 101.0000 121.0000
USD RUR 52.8900 60.9000
USD TRY 3.4510 3.6510