ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0054
CHF GEL 2.3830 2.5790
CHF JPY 99.2920 128.9500
CHF RUR 55.4190 67.8680
EUR CHF 1.0730 1.2020
EUR GEL 2.7680 2.8650
EUR JPY 115.3330 143.2500
EUR RUR 64.3720 75.3950
EUR USD 1.1530 1.2030
GBP CHF 1.1570 1.3340
GBP EUR 1.0420 1.1490
GBP GEL 2.9850 3.1800
GBP JPY 124.3750 159.0000
GBP RUR 69.4190 83.6840
GBP USD 1.2590 1.3190
JPY GEL 0.0200 0.0240
RUR GEL 0.0380 0.0430
TRY GEL 0.6290 0.7080
USD AMD 447.5000 630.5000
USD CHF 0.9350 0.9950
USD GEL 2.3710 2.4110
USD JPY 99.0000 119.0000
USD RUR 55.4600 62.4800
USD TRY 3.3980 3.5980