ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0041 0.0059
CHF GEL 2.4930 2.7550
CHF JPY 99.7200 131.1900
CHF RUR 49.8600 65.5950
EUR CHF 0.9880 1.1460
EUR GEL 2.7210 2.8560
EUR JPY 108.8400 136.0000
EUR RUR 54.4200 68.0000
EUR USD 1.0280 1.0880
GBP CHF 1.1200 1.3940
GBP EUR 1.0800 1.2770
GBP GEL 3.0850 3.4750
GBP JPY 123.4000 165.4760
GBP RUR 61.7000 82.7380
GBP USD 1.1890 1.2990
JPY GEL 0.0210 0.0250
RUR GEL 0.0420 0.0500
TRY GEL 0.6660 0.7560
USD AMD 454.5000 637.5000
USD CHF 0.9710 1.0410
USD GEL 2.5950 2.6750
USD JPY 104.0000 124.0000
USD RUR 53.9400 62.0000
USD TRY 3.5310 3.7310