ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0039 0.0056
CHF GEL 2.4280 2.6340
CHF JPY 101.1670 131.7000
CHF RUR 52.7830 64.2440
EUR CHF 1.0910 1.2290
EUR GEL 2.8740 2.9830
EUR JPY 119.7500 149.1500
EUR RUR 62.4780 72.7560
EUR USD 1.1530 1.2030
GBP CHF 1.2030 1.3930
GBP EUR 1.0620 1.1770
GBP GEL 3.1680 3.3830
GBP JPY 132.0000 169.1500
GBP RUR 68.8700 82.5120
GBP USD 1.2880 1.3480
JPY GEL 0.0200 0.0240
RUR GEL 0.0410 0.0460
TRY GEL 0.6210 0.7000
USD AMD 450.3000 633.3000
USD CHF 0.9530 1.0130
USD GEL 2.4600 2.5100
USD JPY 103.0000 123.0000
USD RUR 54.0000 61.0100
USD TRY 3.5780 3.7780