ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0055
CHF GEL 2.3340 2.5990
CHF JPY 97.2500 129.9500
CHF RUR 49.6600 64.9750
EUR CHF 0.9860 1.1610
EUR GEL 2.5620 2.7100
EUR JPY 106.7500 135.5000
EUR RUR 54.5110 67.7500
EUR USD 1.0500 1.1100
GBP CHF 1.0990 1.3870
GBP EUR 1.0540 1.2640
GBP GEL 2.8570 3.2380
GBP JPY 119.0420 161.9000
GBP RUR 60.7870 80.9500
GBP USD 1.1930 1.3030
JPY GEL 0.0200 0.0240
RUR GEL 0.0400 0.0470
TRY GEL 0.6140 0.7050
USD AMD 452.0000 632.0000
USD CHF 0.9560 1.0260
USD GEL 2.3950 2.4850
USD JPY 101.0000 121.0000
USD RUR 53.1600 61.1700
USD TRY 3.5180 3.7180