ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0054
CHF GEL 2.3750 2.6020
CHF JPY 98.9580 130.1000
CHF RUR 53.9770 68.4740
EUR CHF 1.0170 1.1570
EUR GEL 2.6460 2.7470
EUR JPY 110.2500 137.3500
EUR RUR 60.1360 72.2890
EUR USD 1.0900 1.1500
GBP CHF 1.1160 1.3590
GBP EUR 1.0580 1.2200
GBP GEL 2.9050 3.2270
GBP JPY 121.0420 161.3500
GBP RUR 66.0230 84.9210
GBP USD 1.2180 1.3280
JPY GEL 0.0200 0.0240
RUR GEL 0.0380 0.0440
TRY GEL 0.6310 0.7110
USD AMD 450.2200 630.2200
USD CHF 0.9340 1.0040
USD GEL 2.3850 2.4300
USD JPY 101.0000 121.0000
USD RUR 55.5900 63.6000
USD TRY 3.4090 3.6090