ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0042 0.0060
CHF GEL 2.5530 2.8210
CHF JPY 98.1920 134.3330
CHF RUR 52.1020 67.1670
EUR CHF 0.9960 1.1540
EUR GEL 2.8100 2.9460
EUR JPY 108.0770 140.2860
EUR RUR 57.3470 70.1430
EUR USD 1.0420 1.1020
GBP CHF 1.1160 1.3880
GBP EUR 1.0690 1.2610
GBP GEL 3.1480 3.5430
GBP JPY 121.0770 168.7140
GBP RUR 64.2450 84.3570
GBP USD 1.1900 1.3000
JPY GEL 0.0210 0.0260
RUR GEL 0.0420 0.0490
TRY GEL 0.6650 0.7260
USD AMD 454.2000 637.2000
USD CHF 0.9660 1.0360
USD GEL 2.6450 2.7250
USD JPY 104.0000 124.0000
USD RUR 55.5100 63.5200
USD TRY 3.7440 3.8040