დოკუმენტური ოპერაციები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ ხელსაყრელ პირობებს დოკუმენტური ოპერაციებით მომსახურებაზე

საბანკო გარანტია

გარანტიის გაცემა: 0.2%-დან+0.3%-დან თვეში
გარანტიის გადახდა მოთხოვნით: 0.08% (მინ. 50 ლარი, მაქს. 100 ლარი)

აკრედიტივი

აკრედიტივის გახსნა: 0.3% (მინ. 120 USD)
დოკუმენტური შემოწმება და გადახდა: 0.2% (მინ. 120 USD)

ინკასო

ინკასოს ავიზირება: 20 USD
ინკასოს მონიტორინგი და გადახდა: 0.2% (მინ. 50 USD, მაქს. 100 USD)

ფაქტორინგული ოპერაციები

ბანკი ავანსად გიხდით მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ღირებულების 80%-მდე