დოკუმენტური ოპერაციები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ ხელსაყრელ პირობებს დოკუმენტური ოპერაციებით მომსახურებაზე

საბანკო გარანტია

წლიური მომსახურების % - გაცემის საკომისიო 0.5% (მინ. 100 ლარი) + წლიური 1.5%-დან
გარანტიის გადახდა - 0.15% მინ. 50 - მაქს. 450 ერთეული

აკრედიტივი

აკრედიტივის გახსნა: 0.3% (მინ. 120 USD)
დოკუმენტური შემოწმება და გადახდა: 0.2% (მინ. 120 USD)

ინკასო

ინკასოს ავიზირება: 20 USD
ინკასოს მონიტორინგი და გადახდა: 0.2% (მინ. 50 USD, მაქს. 100 USD)

ფაქტორინგული ოპერაციები

ბანკი ავანსად გიხდით მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ღირებულების 80%-მდე